departamento
de Ingeniería de la Información y de las Comunicaciones

Programa de Doctorat


El departament participa en el Programa de Doctorat d'Informàtica (el seu coordinador és membre del DEIC) a través de la línia de recerca: Codificació, compressió i seguretat. El Programa de Doctorat d'Informàtica està distingit amb la Menció d'Excel·lència que atorga el Ministeri d'Educació.

La línia de recerca de Codificació, Compressió i Seguretat la integren els tres grups del departament que conformen el grup de recerca consolidat CCS (Codificació, Compressió i Seguretat) de referencia 2009SGR1224 (DOGC núm. 5265 de 25-11-2008). Dins d'aquesta línia, s'emmarquen les tesis dels àmbits de la teoria de la informació en una visió amplia de la mateixa. Així, s'investiguen temes relacionats amb la codificació del canal (codis correctors d'errors, lineals i no lineals), codificació de font (compressió d'imatges, hiperespectrals i mèdiques, amb els estàndards JPEG2000 i CCSDS) i la criptografia i la seguretat de les xarxes i la informació (seguretat i privacitat en entorns distribuïts). Podeu trobar més informació de cada un dels grups de recerca que integren aquesta línia en els següents enllaços:

Home | Contact | Web map
Divendres, 03 d'abril de 2020. © 2006, dEIC. Administrator: webmaster {at} deic.uab.cat