departament
d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Projectes d'enginyeria en informàtica

| Objectius | Programa | Bibliografia | Avaluació | Observacions | Material |


Enginyeria Informàtica, 1r semestre, 2018-2019. Codi 22593
Escola d'Enginyeria (Bellaterra)
Professorat: Josep M. Basart
Despatx: QC/2021 - tutories: dimecres d'11 a 13 i a hores convingudes
E-mail: jmbasart@deic.uab.cat

Objectius:

Passar revista a un seguit de qüestions metodològiques generals relatives al procés de planificació i gestió de projectes, en particular, de projectes informàtics.

Desenvolupar en detall un esquema general d'organització, elaboració i presentació d'un treball científic o tècnic, especialment, en el cas de la memòria corresponent a un projecte (informàtic).

Mostrar els elements i les estratègies que intervenen en tota exposició oral (audiovisual) incidint, especialment, en la presentació i defensa de treballs de caire científic o tècnic.

Programa:

1. EL PROJECTE
1.1 Què hauria de ser i què pot ser
1.2 Cicle vital del projecte
1.3 Fases del cicle vital del projecte

2. PLANIFICACIÓ DE PROJECTES
2.1 Principis generals
2.2 Pla del projecte
2.3 Propòsit i objectius
2.4 Estimació del temps, el cost i els recursos
2.5 Programa del projecte

3. DIRECCIÓ DE PROJECTES
3.1 Condicions necessàries en qui ha de dirigir un projecte

4. L'INFORME O MEMÒRIA
4.1 Preliminars
4.2 Elaboració i revisió del text
4.3 Aspectes formals del treball
4.4 Els programes de composició TeX i LaTeX

5. L'EXPOSICIÓ ORAL
5.1 Elements bàsics en una exposició oral
5.2 Estratègies verbals
5.3 Llenguatge no verbal
5.4 Recursos audiovisuals
5.5 Errors crítics en una exposició oral

Bibliografia:

ALLEY, Michael. The Craft of Scientific Presentations. Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid. New York: Springer, 2003.

BADIA, Jordi; BRUGAROLAS, Núria; TORNÉ, Rafel; FARGAS, Xavier. Llibre de la llengua catalana. Barcelona: Castellnou, 1997.

CASSANY, Daniel. La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries, 1993.

CERVERA, Ángel; SALAS, Miguel. Cómo se hace un trabajo escrito. Madrid: Ediciones del Laberinto, Hermes 1, 1998.

CLANCHY, John; BALLARD, Brigid. Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, Ciencias Sociales 23, 2000 (Essay Writing for Students: A Practical Guide, 1997).

DRUDIS, Antonio; Gestión de proyectos. Cómo planificarlos, organizarlos y dirigirlos. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1999.

DUNCAN, W. R. (Director of Standards). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI Standards Committee, Project Management Institute, 1996.

KNAPP, Mark L. La comunicación no verbal. Barcelona: Paidós, 1982.

LEWIS, James L. Planificación, programación y control de proyectos. Barcelona: Ediciones S, 1995 (Project Planning, Scheduling & Control, 1991).

MORALES, Carlos Javier. Guía para hablar en público. Madrid: Alianza Editorial, LP 7010, 2001.

RIGO, Antònia; GENESCÀ, Gabriel. Tesis i treballs. Aspectes formals. Barcelona: Eumo Editorial, Llengua i text 4, 2000.

SIERRA BRAVO, R. Tesis doctorales y Trabajos de Investigación Científica. Madrid: Ed. Thomson, 2002.

SOLSONA, Ramon (coordinador). Tècniques d'expressió oral i escrita. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 1997.

TERMCAT. Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet. Diccionari terminològic. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2003.

Avaluació:

Al llarg de les sessions es tindran en compte l'assistència i la participació activa. A més, la qualitat d'una exposició oral prèviament acordada, individual i obligatòria.

Observacions:

Calendari de les sessions

Es publicarà pròximament.

Horari de les sessions: totes, de 15 a 17.


Material docent:

 Comprimit
Exemple de memòria
    Memòria PFC
Informació
    LaTeX2e introduction
    Project Management Guidebook
Materials
    Guia del català UOC
    Bad slides examples
    Presentations tips
Unitats didàctiques
    Tema_1
    Tema_2
    Tema_3
    Tema_4
    Tema_5


Home | Contact | Web map
Divendres, 03 d'abril de 2020. © 2006, dEIC. Administrator: webmaster {at} deic.uab.cat