Regles del joc

L'objectiu del joc es desfer-se de les fitxes abans que els jugadors contraris.

El joc té 100 fitxes, dividides en 96 fitxes numerades de l'1 al 12 en els colors groc, verd, vermell i blau (dues de cada),
i 4 fitxes comodí pintades amb els quatre colors

Per poder desfer-se de fitxes  cal colocar-les en la zona verda (zona de joc) de manera que formin algún dels dos tipus de combinacions següents:

  - Escales:  Les escales han de tenir un mínim de 3 fitxes del mateix color, amb números consecutius. Poden tenir un màxim 
                 de 12 fitxes

    Exemple:      o també .

  - Trios: Els trios consten d'un mínim de 3 fitxes que tenen el mateix número, però diferent color.

   Exemple:  .      NO seria correcte una cosa com 

A l'inici del joc cada jugador agafa 14 fitxes, i es coloquen 4 en la zona de joc com fitxes inicials. Aquestes fitxes es poden quedar soles o utilitzar-les. La resta de fitxes es separen i es reserven per quan no es pugui fer cap jugada.

Cada torn el jugador pot jugar com a mínim 1 o un màxim  4 fitxes. Si no pot fer cap jugada, ha d'agafar una fitxa i acabar el seu torn.

La fitxa comodí es especial, pot substituïr a qualsevol altre fitxa del joc.

Per exemple: seria una combinació correcte.

Hi ha limitacions en el seu us. En els trios no hi pot haver mes d'un comodí, i en les escales no hi pot haver dos comodins junts.

Exemple:   no seria correcte. En canvi si que es correcte.

A l'hora de fer una jugada es poden reordenar les fitxes que hi ha en la zona de joc, per mirar d'alliberar alguna fitxa que ens fa falta. Això es pot veure amb mes detall en la secció estratègies.

El primer jugador que es quedi sense fitxes guanya la partida. En cas que s'acabin les fitxes per agafar abans de que algun jugador es desfaci de les fitxes, guanyarà aquell jugador que tingui menys fitxes. Si tots dos jugadors tenen les mateixes, aleshores es un empat.

Com jugar

Per moure les fitxes d'un lloc a altre s'ha d'apretar el botó del ratolí a sobre de la fitxa, i sense deixar-lo anar dur-lo a on volem posar la fitxa. Aleshores deixem anar el botó i la fitxa es moura a aquesta posició.

El botó acabar torn serveix per quan ja hem fet la jugada passar el torn al següent jugador.

Si no hem pogut fer cap jugada, cal fer click en el botó d'agafar fitxa, que també acabarà el torn del jugador.

El botò restaurar retornarà el joc a com estava abans de jugar cap fitxa. Es la única manera de tornar enrera en fer un moviment dolent. També serveix per que les fitxes de la zona verda tornin a la posició en que es trobaven a l'inici del torn, per si hem fet molts canvis i no sabem com desfer-los.